Combo Dekton D16-CV45BL+D16-CV150BL


Danh Sách Máy Bắn Vít Vặn Ốc

Combo Dekton D16-CV45BL+D16-CV150BL
Combo Dekton D16-CV45BL+D16-CV150BL

2,200,000 đ

2,590,000 đ

Tiết kiệm 15% DEKTON
Máy Siết Bulong Pin Dekton D16-IW200N
Máy Siết Bulong Pin Dekton D16-IW200N

1,600,000 đ

1,850,000 đ

Tiết kiệm 13% DEKTON
Máy Siết Vít Cấp Trượt Dekton M21-VT50CP
Máy Siết Vít Cấp Trượt Dekton M21-VT50CP

720,000 đ

890,000 đ

Tiết kiệm 19% DEKTON
Máy Bắn Vít Pin Freeman FR-IDR250N
Máy Bắn Vít Pin Freeman FR-IDR250N

900,000 đ

1,250,000 đ

Tiết kiệm 28% DEKTON
Máy Bắn Vít Trượt Dekton D16-CV45BL
Máy Bắn Vít Trượt Dekton D16-CV45BL

1,550,000 đ

1,850,000 đ

Tiết kiệm 16% DEKTON
Máy Vặn Vít Trượt Dekton M21-VT55NCP
Máy Vặn Vít Trượt Dekton M21-VT55NCP

920,000 đ

1,150,000 đ

Tiết kiệm 20% DEKTON
Máy Bắn Bulong Pin Dekton D21-BL1001N
Máy Bắn Bulong Pin Dekton D21-BL1001N

3,000,000 đ

3,450,000 đ

Tiết kiệm 13% DEKTON
Máy Bulong Dùng Pin Dekton D21-BL1000N
Máy Bulong Dùng Pin Dekton D21-BL1000N

2,900,000 đ

3,335,000 đ

Tiết kiệm 13% DEKTON
Máy Chuyên Vít Pin Dekton M21-CV230NCP
Máy Chuyên Vít Pin Dekton M21-CV230NCP

1,190,000 đ

1,350,000 đ

Tiết kiệm 11% DEKTON
Thân Máy Bulong Pin Dekton M21-IW1450N
Thân Máy Bulong Pin Dekton M21-IW1450N

3,700,000 đ

4,100,000 đ

Tiết kiệm 9% DEKTON
Thân Máy Bulong Pin Dekton M21-IW750N
Thân Máy Bulong Pin Dekton M21-IW750N

2,450,000 đ

2,850,000 đ

Tiết kiệm 14% DEKTON
Thân Máy Bulong Dekton M21-IW1200N
Thân Máy Bulong Dekton M21-IW1200N

3,400,000 đ

3,750,000 đ

Tiết kiệm 9% DEKTON
Máy Vặn Vít Điện Makita TD0101F
Máy Vặn Vít Điện Makita TD0101F

1,690,000 đ

1,995,000 đ

Tiết kiệm 15% MAKITA
Máy Bắn Vít Pin Dekton D21-CV280N
Máy Bắn Vít Pin Dekton D21-CV280N

1,250,000 đ

1,450,000 đ

Tiết kiệm 13% DEKTON
Máy Bắn Bulong Pin Dekton M21-IW380N
Máy Bắn Bulong Pin Dekton M21-IW380N

950,000 đ

1,350,000 đ

Tiết kiệm 29% DEKTON
Máy Siết Bulong Pin Dekton M21-IW520NCP
Máy Siết Bulong Pin Dekton M21-IW520NCP

1,900,000 đ

2,150,000 đ

Tiết kiệm 11% DEKTON
Gọi đặt hàng Chat tư vấn đặt hàng