Máy khoan bê tông Dekton M21-RH2603CP


Danh Sách Máy Khoan

Máy khoan bê tông Dekton M21-RH2603CP
Máy khoan bê tông Dekton M21-RH2603CP

1,550,000 đ

1,750,000 đ

Tiết kiệm 11% DEKTON
Máy khoan từ DCK KJC30
Máy khoan từ DCK KJC30

đ

đ

Tiết kiệm NAN% DCK
Máy khoan từ DCK KJC02-30
Máy khoan từ DCK KJC02-30

8,430,000 đ

đ

Tiết kiệm -INF% DCK
Máy khoan từ DCK KJC02-23
Máy khoan từ DCK KJC02-23

đ

đ

Tiết kiệm NAN% DCK
Máy khoan rút lõi bê tông DCK KZZ250
Máy khoan rút lõi bê tông DCK KZZ250

7,975,000 đ

đ

Tiết kiệm -INF% DCK
Máy khoan rút lõi bê tông DCK KZZ02-160
Máy khoan rút lõi bê tông DCK KZZ02-160

2,178,000 đ

đ

Tiết kiệm -INF% DCK
Máy khoan góc DCK KJZ06-10
Máy khoan góc DCK KJZ06-10

1,197,000 đ

đ

Tiết kiệm -INF% DCK
Máy khoan điện DCK KZJ20
Máy khoan điện DCK KZJ20

1,339,000 đ

đ

Tiết kiệm -INF% DCK
Máy khoan bê tông DCK KZC45
Máy khoan bê tông DCK KZC45

599,000 đ

đ

Tiết kiệm -INF% DCK
Máy khoan bê tông DCK KZC03-38
Máy khoan bê tông DCK KZC03-38

3,482,000 đ

đ

Tiết kiệm -INF% DCK
Máy khoan cầm tay DCK KJZ05-10BK
Máy khoan cầm tay DCK KJZ05-10BK

663,000 đ

đ

Tiết kiệm -INF% DCK
Máy khoan cầm tay DCK KJZ05-10B
Máy khoan cầm tay DCK KJZ05-10B

663,000 đ

đ

Tiết kiệm -INF% DCK
Máy khoan cầm tay DCK KJZ03-6K
Máy khoan cầm tay DCK KJZ03-6K

555,000 đ

đ

Tiết kiệm -INF% DCK
Máy khoan cầm tay DCK KJZ03-6
Máy khoan cầm tay DCK KJZ03-6

572,000 đ

đ

Tiết kiệm -INF% DCK
Máy khoan cầm tay DCK KJZ04-16
Máy khoan cầm tay DCK KJZ04-16

1,431,000 đ

đ

Tiết kiệm -INF% DCK
Máy khoan cầm tay DCK KJZ08-13
Máy khoan cầm tay DCK KJZ08-13

1,360,000 đ

đ

Tiết kiệm -INF% DCK
Gọi đặt hàng Chat tư vấn đặt hàng