Máy chà nhám KYOCERA AS350


Danh Sách Máy Chà Nhám

Máy chà nhám KYOCERA AS350
Máy chà nhám KYOCERA AS350

870,000 đ

đ

Tiết kiệm -INF%
Máy Chà Nhám Chữ Nhật Dekton DK-CN110x110
Máy Chà Nhám Chữ Nhật Dekton DK-CN110x110

720,000 đ

1,150,000 đ

Tiết kiệm 37% DEKTON
Máy Chà Nhám Rung Makita M9201B
Máy Chà Nhám Rung Makita M9201B

1,016,000 đ

1,452,000 đ

Tiết kiệm 30% MAKITA
Máy Đánh Bóng Dùng Pin Dekton D21-MDB125
Máy Đánh Bóng Dùng Pin Dekton D21-MDB125

720,000 đ

900,000 đ

Tiết kiệm 20% DEKTON
Máy Chà Nhám Tròn Dùng Pin Dekton D21-MCN125
Máy Chà Nhám Tròn Dùng Pin Dekton D21-MCN125

650,000 đ

890,000 đ

Tiết kiệm 26% DEKTON
Máy Chà Nhám Tròn Dekton DK-OS125
Máy Chà Nhám Tròn Dekton DK-OS125

750,000 đ

890,000 đ

Tiết kiệm 15% DEKTON
Máy Chà Nhám Rung Worx WU659 410W
Máy Chà Nhám Rung Worx WU659 410W

2,260,000 đ

2,450,000 đ

Tiết kiệm 7% WORX
Máy Chà Nhám Rung Worx WU649 320W
Máy Chà Nhám Rung Worx WU649 320W

1,250,000 đ

1,390,000 đ

Tiết kiệm 10% WORX
Máy Chà Nhám Rung Worx WU639 260W
Máy Chà Nhám Rung Worx WU639 260W

990,000 đ

1,150,000 đ

Tiết kiệm 13% WORX
Máy Chà Nhám Rung Worx WU646 240W
Máy Chà Nhám Rung Worx WU646 240W

950,000 đ

1,050,000 đ

Tiết kiệm 9% WORX
Máy Chà Nhám Rung Worx WX641 250W
Máy Chà Nhám Rung Worx WX641 250W

990,000 đ

1,190,000 đ

Tiết kiệm 16% WORX
Máy Chà Nhám Băng Worx WX661.1 950W
Máy Chà Nhám Băng Worx WX661.1 950W

1,700,000 đ

1,950,000 đ

Tiết kiệm 12% WORX
Gọi đặt hàng Chat tư vấn đặt hàng