Máy khoan pin AKUZA K6


Danh Sách Máy Khoan

Máy khoan pin AKUZA K6
Máy khoan pin AKUZA K6

1,050,000 đ

12,100,000 đ

Tiết kiệm 91%
Máy Khoan Đục Bê Tông M21-RH2603Plus
Máy Khoan Đục Bê Tông M21-RH2603Plus

1,650,000 đ

2,100,000 đ

Tiết kiệm 21%
Máy Đục Bê Tông Dekton DK-DH0801
Máy Đục Bê Tông Dekton DK-DH0801

1,750,000 đ

đ

Tiết kiệm -INF%
Máy Đục Bê Tông Dekton DK-DH3505
Máy Đục Bê Tông Dekton DK-DH3505

1,750,000 đ

đ

Tiết kiệm -INF%
Máy Khoan Pin Dekton M21-ID13100Plus
Máy Khoan Pin Dekton M21-ID13100Plus

1,750,000 đ

đ

Tiết kiệm -INF%
Máy khoan pin Amaxtools AKI6510SM
Máy khoan pin Amaxtools AKI6510SM

950,000 đ

đ

Tiết kiệm -INF%
Máy khoan bê tông KYOCERA AED2630VR
Máy khoan bê tông KYOCERA AED2630VR

2,916,000 đ

đ

Tiết kiệm -INF%
Máy khoan cầm tay KYOCERA PD750K
Máy khoan cầm tay KYOCERA PD750K

1,292,000 đ

đ

Tiết kiệm -INF%
Máy khoan cầm tay KYOCERA PD130VR
Máy khoan cầm tay KYOCERA PD130VR

800,000 đ

đ

Tiết kiệm -INF%
Máy Khoan Pin Dekton M21-KB1385Pro
Máy Khoan Pin Dekton M21-KB1385Pro

1,190,000 đ

đ

Tiết kiệm -INF%
Combo Dekton D16-ID1045BL+D16-CV150BL
Combo Dekton D16-ID1045BL+D16-CV150BL

2,200,000 đ

2,610,000 đ

Tiết kiệm 15% DEKTON
Máy Khoan Pin Dekton D21-MK1355
Máy Khoan Pin Dekton D21-MK1355

730,000 đ

920,000 đ

Tiết kiệm 20% DEKTON
Máy Khoan Pin Dekton D21-MK1375BL
Máy Khoan Pin Dekton D21-MK1375BL

1,250,000 đ

1,450,000 đ

Tiết kiệm 13% DEKTON
Máy Khoan Bê Tông Dekton DK-RH2603PLUS
Máy Khoan Bê Tông Dekton DK-RH2603PLUS

1,500,000 đ

1,850,000 đ

Tiết kiệm 18% DEKTON
Máy Khoan Bê Tông Dekton DK-RH2603B
Máy Khoan Bê Tông Dekton DK-RH2603B

1,280,000 đ

1,390,000 đ

Tiết kiệm 7% DEKTON
Máy Khoan Bê Tông Dekton DK-RH2603A
Máy Khoan Bê Tông Dekton DK-RH2603A

1,360,000 đ

1,490,000 đ

Tiết kiệm 8% DEKTON
Gọi đặt hàng Chat tư vấn đặt hàng