Combo Dekton D16-ID1045BL+D16-CV150BL


Danh Sách Máy Khoan

Combo Dekton D16-ID1045BL+D16-CV150BL
Combo Dekton D16-ID1045BL+D16-CV150BL

2,200,000 đ

2,610,000 đ

Tiết kiệm 15% DEKTON
Máy Khoan Pin Dekton D21-MK1355
Máy Khoan Pin Dekton D21-MK1355

730,000 đ

920,000 đ

Tiết kiệm 20% DEKTON
Máy Khoan Pin Dekton D21-MK1375BL
Máy Khoan Pin Dekton D21-MK1375BL

1,250,000 đ

1,450,000 đ

Tiết kiệm 13% DEKTON
Máy Khoan Bê Tông Dekton DK-RH2603PLUS
Máy Khoan Bê Tông Dekton DK-RH2603PLUS

1,500,000 đ

1,850,000 đ

Tiết kiệm 18% DEKTON
Máy Khoan Bê Tông Dekton DK-RH2603B
Máy Khoan Bê Tông Dekton DK-RH2603B

1,280,000 đ

1,390,000 đ

Tiết kiệm 7% DEKTON
Máy Khoan Bê Tông Dekton DK-RH2603A
Máy Khoan Bê Tông Dekton DK-RH2603A

1,360,000 đ

1,490,000 đ

Tiết kiệm 8% DEKTON
Máy Khoan Pin 16.8V Dekton D16-ID1045BL
Máy Khoan Pin 16.8V Dekton D16-ID1045BL

1,600,000 đ

1,850,000 đ

Tiết kiệm 13% DEKTON
Máy Khoan Pin 21V Dekton M21-ID1050BL
Máy Khoan Pin 21V Dekton M21-ID1050BL

750,000 đ

950,000 đ

Tiết kiệm 21% DEKTON
Máy Khoan Pin Dekton 21V M21-D1050BL
Máy Khoan Pin Dekton 21V M21-D1050BL

720,000 đ

890,000 đ

Tiết kiệm 19% DEKTON
Máy Đục Bê Tông Dekton DK-DH3502 18J
Máy Đục Bê Tông Dekton DK-DH3502 18J

1,950,000 đ

2,250,000 đ

Tiết kiệm 13% DEKTON
Máy Đục Bê Tông Dekton DK-DH3501 17J
Máy Đục Bê Tông Dekton DK-DH3501 17J

1,850,000 đ

2,050,000 đ

Tiết kiệm 9% DEKTON
Máy Khoan Bê Tông Makita M8701B
Máy Khoan Bê Tông Makita M8701B

2,455,000 đ

3,410,000 đ

Tiết kiệm 28% MAKITA
Máy Khoan Bê Tông Pin Dekton M21-RH2702BL
Máy Khoan Bê Tông Pin Dekton M21-RH2702BL

1,550,000 đ

1,790,000 đ

Tiết kiệm 13% DEKTON
Máy Khoan 2 Tay Cầm Makita M6201B
Máy Khoan 2 Tay Cầm Makita M6201B

1,690,000 đ

1,990,000 đ

Tiết kiệm 15% MAKITA
Máy Khoan Sắt Makita M6001B 450W
Máy Khoan Sắt Makita M6001B 450W

830,000 đ

870,000 đ

Tiết kiệm 4% MAKITA
Máy Khoan Cầm Tay Makita M6000B
Máy Khoan Cầm Tay Makita M6000B

730,000 đ

780,000 đ

Tiết kiệm 6% MAKITA
Gọi đặt hàng Chat tư vấn đặt hàng