Máy rửa xe Dekton DK-CWR3000A


Danh Sách Máy Rửa Xe

Máy rửa xe Dekton DK-CWR3000A
Máy rửa xe Dekton DK-CWR3000A

3,990,000 đ

4,190,000 đ

Tiết kiệm 4%
Máy rửa xe KYOCERA AJP-1100
Máy rửa xe KYOCERA AJP-1100

1,640,000 đ

đ

Tiết kiệm -INF%
Máy rửa xe KYOCERA AJP800
Máy rửa xe KYOCERA AJP800

1,600,000 đ

đ

Tiết kiệm -INF%
Máy rửa xe cao áp Kyocera AJP-1610
Máy rửa xe cao áp Kyocera AJP-1610

2,538,000 đ

đ

Tiết kiệm -INF%
Máy Rửa Xe Dekton DK-CWR2350Plus
Máy Rửa Xe Dekton DK-CWR2350Plus

5,600,000 đ

đ

Tiết kiệm -INF%
Máy Rửa Xe Dekton DK-CWR2800Plus
Máy Rửa Xe Dekton DK-CWR2800Plus

2,190,000 đ

đ

Tiết kiệm -INF%
Máy Rửa Xe Áp Lực Dekton DK-HPW2350A
Máy Rửa Xe Áp Lực Dekton DK-HPW2350A

4,950,000 đ

đ

Tiết kiệm -INF%
Máy rửa xe Dekton DK-CWR2350
Máy rửa xe Dekton DK-CWR2350

1,750,000 đ

đ

Tiết kiệm -INF%
Máy Rửa Xe Chỉnh Áp Btec BT3500T
Máy Rửa Xe Chỉnh Áp Btec BT3500T

2,100,000 đ

2,850,000 đ

Tiết kiệm 26% BTEC
Máy Rửa Xe Osaka S5 2400W
Máy Rửa Xe Osaka S5 2400W

1,350,000 đ

1,550,000 đ

Tiết kiệm 12% OSAKA
Máy Rửa Xe Cao Áp Samaki SK-2800
Máy Rửa Xe Cao Áp Samaki SK-2800

1,290,000 đ

1,550,000 đ

Tiết kiệm 16% SAMAKI
Máy Rửa Xe Cao Áp Dekton DK-HPW2600
Máy Rửa Xe Cao Áp Dekton DK-HPW2600

6,900,000 đ

7,800,000 đ

Tiết kiệm 11% DEKTON
Máy Rửa Xe Chuyên Nghiệp Dekton DK-HPW3500
Máy Rửa Xe Chuyên Nghiệp Dekton DK-HPW3500

14,500,000 đ

17,900,000 đ

Tiết kiệm 18% DEKTON
Máy Rửa Xe Công Nghiệp Dekton DK-HPW3000
Máy Rửa Xe Công Nghiệp Dekton DK-HPW3000

12,900,000 đ

14,950,000 đ

Tiết kiệm 13% DEKTON
Máy Rửa Xe Huspanda HP 100 Chính Áp
Máy Rửa Xe Huspanda HP 100 Chính Áp

2,100,000 đ

2,350,000 đ

Tiết kiệm 10% HUSPANDA
Máy Rửa Xe Huspanda HP 110 Chỉnh Áp
Máy Rửa Xe Huspanda HP 110 Chỉnh Áp

2,150,000 đ

2,650,000 đ

Tiết kiệm 18% HUSPANDA
Gọi đặt hàng Chat tư vấn đặt hàng