Máy Mài Thẳng Kress KU770B 450W Đầu Trục 6mm


Danh Sách Máy Mài

Máy Mài Thẳng Kress KU770B 450W Đầu Trục 6mm
Máy Mài Thẳng Kress KU770B 450W Đầu Trục 6mm

950,000 đ

1,050,000 đ

Tiết kiệm 9% WORX
Máy Mài Góc Kress KU720 150mm 1400W
Máy Mài Góc Kress KU720 150mm 1400W

1,370,000 đ

1,500,000 đ

Tiết kiệm 8% WORX
Máy Mài Góc Kress KU721 125mm 1400W
Máy Mài Góc Kress KU721 125mm 1400W

1,320,000 đ

1,450,000 đ

Tiết kiệm 8% WORX
Máy Mài Góc Kress KU699B 100mm 710W
Máy Mài Góc Kress KU699B 100mm 710W

690,000 đ

760,000 đ

Tiết kiệm 9% WORX
Máy Mài Góc Kress KU699 100mm 710W
Máy Mài Góc Kress KU699 100mm 710W

690,000 đ

760,000 đ

Tiết kiệm 9% WORX
Máy Mài Góc Dùng Pin Kress KU800 100mm
Máy Mài Góc Dùng Pin Kress KU800 100mm

4,000,000 đ

4,450,000 đ

Tiết kiệm 10% WORX
Máy Mài Thẳng Worx WU716 550W 6mm
Máy Mài Thẳng Worx WU716 550W 6mm

1,380,000 đ

1,510,000 đ

Tiết kiệm 8% WORX
Máy Mài Thẳng Worx WU744 450W 6mm
Máy Mài Thẳng Worx WU744 450W 6mm

1,250,000 đ

1,370,000 đ

Tiết kiệm 8% WORX
Máy Mài Góc Worx 150mm WU729  1400W
Máy Mài Góc Worx 150mm WU729 1400W

2,050,000 đ

2,250,000 đ

Tiết kiệm 8% WORX
Máy Mài Góc Pin Dongcheng DCSM 02-100 18V 4.0Ah
Máy Mài Góc Pin Dongcheng DCSM 02-100 18V 4.0Ah

2,990,000 đ

3,150,000 đ

Tiết kiệm 5% DONGCHENG
Máy Mài Góc Kress KU712 1100W 125MM
Máy Mài Góc Kress KU712 1100W 125MM

1,350,000 đ

1,550,000 đ

Tiết kiệm 12% WORX
Máy Mài Góc Xomo X3 950W 100MM
Máy Mài Góc Xomo X3 950W 100MM

680,000 đ

890,000 đ

Tiết kiệm 23% DEKTON
Máy Mài Góc T-max TM-100 950W 100MM
Máy Mài Góc T-max TM-100 950W 100MM

400,000 đ

500,000 đ

Tiết kiệm 20% T-MAX
Máy Mài Góc T-max TM-100LH 950W
Máy Mài Góc T-max TM-100LH 950W

430,000 đ

590,000 đ

Tiết kiệm 27% T-MAX
Máy Mài Góc Seikyo AG-100A 950W
Máy Mài Góc Seikyo AG-100A 950W

430,000 đ

590,000 đ

Tiết kiệm 27% SEIKYO
Máy Mài Góc Seikyo AG-100B 950W
Máy Mài Góc Seikyo AG-100B 950W

400,000 đ

500,000 đ

Tiết kiệm 20% SEIKYO
Gọi đặt hàng Chat tư vấn đặt hàng